Subscribe:

Cinta Hatiku Sampai Ke Syurga

Thursday, 11 February 2010

Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Kajang, Selangor (MPKj) - Feb 2010

Terbuka kepada Warganegara Malaysia (Keutamaan kepada Rakyat Selangor.)

JAWATAN
- PEMBANTU PENILAIAN (GRED W17) Sambilan

IKLAN JAWATAN KOSONG
http://www.ziddu. com/download/ 8534359/watanKos ongdiMajlisPerba ndaranKajangMPKj -Feb2010. pdf.html
atau
http://www.scribd. com/doc/26684434 /iklan-jawatan- kosong-di- majlis-perbandar an-kajang- mpkj-feb- 2010

BORANG PERMOHONAN
http://www.ziddu. com/download/ 8534358/rangPerm ohonanJawatanMaj lisPerbandaranKa jangMPKj. pdf.html
atau
http://www.scribd. com/doc/26684439 /borang-permohon an-jawatan- majlis-perbandar an-kajang- mpkj

Borang Permohonan hendaklah dihantar kepada :

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Kajang
Menara MPKj
Jalan Cempaka Putih Off Jalan Semenyih
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.
(u/p: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

http://www.mpkj. gov.my

TARIKH TUTUP : 22 FEBRUARI 2010

No comments:

There was an error in this gadget